Sygdom

Der modtages ikke syge børn i pasningsordningen, barnet skal som udgangspunkt kunne deltage i de daglige aktiviteter.

Der tilbydes ikke gæstepleje, dvs. i selv er nødt til at finde anden pasningsmulighed HVIS jeg skulle blive syg.

Ved egen sygdom meddeles dette hurtigst muligt og senest
1 time før barnets mødetid.

Ved eget sygt barn vurderer jeg hvorvidt det er nødvendigt at lukke den dag. Hvis det ikke er nødvendigt at lukke, informeres der om at jeg har et sygt barn, hvorefter
I forældre selv vurderer om I ønsker at gøre brug af pasningsordningen den pågældende dag.